การศึกษาพิเศษ

                        การศึกษาพิเศษ

                       

                    วิทยากร : อาจารย์ วรรณาพร วุฒิจำนงค์

                    วันที่ 20 สิงหาคม 2559

                    เวลา 08.30 -16.30 น.

                    ณ โรงแรมรายา แกรนด์ ถนนสืบศิริ

                    อ.เมือง จ. นครราชสีมา


Visitors: 12,345