เทคนิคการเพิ่มพลังความคิดด้วยกิจกรรมบริหารสมองในเด็กปฐมวัย

วิทยากร :  ดร.กิตติศักดิ์  เกตุนุติ

วันที่ 23 กรกฏาคม 2559

เวลา 08.30-16.30 น.

ณ โรงแรม เค พาร์ค ถนนกาญจนวิถี 

อ.เมือง จ. สุราษฏร์ธานี

Visitors: 13,897