การศึกษาพิเศษ

 

วิทยากร :  อาจารย์ วรรณาพร  วุฒิจำนงค์

วันที่ 9 กรกฏาคม 2559

เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนบุญเรืองฤทธิ์  อ. เมือง จ. เชียงใหม่

Visitors: 13,896