ด่วน!  รับสมัครจำนวนจำกัด

 

ขอเรียนเชิญคุณครูผู้สอนในระดับปฐมวัย  ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก และผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ

1) การศึกษาพิเศษ  

2) เทคนิคการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาและคณิตศาสตร์

    ในเด็กปฐมวัย

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหัวข้ออบรมและใบสมัครได้ที่นี่

 

Visitors: 13,897